Świadectwa Kwalifikacyjne

uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

Dozór

W zakresie:Obsługi, Konserwacji, Remontu, Montażu, Kontroli i Pomiaru

Świadectwa Kwalifikacyjne

uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

Eksploatacji

W zakresie:Obsługi, Konserwacji, Remontu, Montażu, Kontroli i Pomiaru

Świadectwa Kwalifikacyjne

uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

Dozór

W zakresie:Obsługi, Konserwacji, Remontu, Montażu, Kontroli i Pomiaru

Świadectwa Kwalifikacyjne

uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

Eksploatacji

W zakresie:Obsługi, Konserwacji, Remontu, Montażu, Kontroli i Pomiaru

Zaświadczenie

o ukończeniu kursu w dziedzinie

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zaświadczenie

o ukończeniu kursu

dla Ryszarda Łozińskiego

Obsługa Palnika Acetylenowo - Tlenowego

Zaświadczenie

o ukończeniu kursu

dla Ryszarda Łozińskiego

Napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych

CERTYFIKAT AUTORYZACYJNY

DLA FIRMY ALANEX INSTALACJE SANITARNE RYSZARD ŁOZIŃSKI

AUTORYZACJA W ZAKRESIE DOBORU, SPRZEDAŻY, INSTALACJI ORAZ SERWISU KLIMATYZATORÓW ROTENSO

CERTYFIKAT AUTORYZACYJNY

DLA FIRMY ALANEX INSTALACJE SANITARNE RYSZARD ŁOZIŃSKI

UPRAWNIENIA DO AUTORYZOWANEGO URUCHAMIANIA ORAZ SERWISOWANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI COOPER&HUNTER

CERTYFIKAT AUTORYZACYJNY

DLA FIRMY ALANEX INSTALACJE SANITARNE RYSZARD ŁOZIŃSKI

AUTORYZACJA SERWISOWA SYSTEMÓW VRV IV FIRMY DIAKLIN

CERTYFIKAT AUTORYZACYJNY

DLA FIRMY ALANEX INSTALACJE SANITARNE RYSZARD ŁOZIŃSKI

AUTORYZACJA SERWISOWA SYSTEMÓW VRV IV FIRMY DIAKLIN

CERTYFIKAT

UKOŃCZENIA KURSU

DLA RYSZARDA ŁOZIŃSKIEGO

MONTAŻ I SERWIS URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH LG TYPU MULTI V

CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

DLA FIRMY ALANEX INSTALACJE SANITARNE RYSZARD ŁOZIŃSKI

INSTALACJA ORAZ NAPRAWA, KONSERWACJA LUB SERWISOWANIE ORAZ LIKWIDACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB POMP CIEPŁA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DLA KRYSTIANA PORĘBY

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.